introductieSteden vol Ruimtetarratelescoop Blokken Bibliotheek BestellenArchitect en hoogleraar Rudy Uytenhaak zoekt het behoud van de stad als aantrekkelijk woonklimaat: zijn onderzoek aan de TU Delft Bouwkunde bracht verrassende oplossingen en nieuwe gereedschappen voor stedenbouwers en architecten.

Het boek ‘Steden vol ruimte’ presenteert zijn reken- en ontwerpmethoden, en illustreert die met negen gebouwde projecten. Aanvullend stelt deze website stedenbouwkundigen en architecten in staat de methode Uytenhaak zelf in de ontwerppraktijk toe te passen.


Bij elke schets van Rudy Uytenhaak staat wel ergens een berekening in de kantlijn gekrabbeld: het aantal woningen per hectare of een andere capaciteits-berekening. In een nieuw plan figureren eerdere rekenplannen om grip te krijgen op alle dimensies en het meest wenselijke profiel van de locatie.

Rudy Uytenhaak zet zich al sinds zijn ontwerp voor de stadsvernieuwing van de Kinkerbuurt in Amsterdam (1973) in voor het behoud van de stad als aantrekkelijk woonklimaat. Telkens zoekend naar de hoogste dichtheid bij zo veel mogelijk woonkwaliteit. Want het grote comfort van stedelijk wonen, nabijheid, mag niet ten koste gaan van daglicht-toetreding, privacy of sociale veiligheid.

Door onderzoek in zijn ontwerpbureau in Amsterdam en aan de TU Delft Bouwkunde (van 2004 tot 2007) evolueerden de door hem gebruikte modellen tot geraffineerde oplossingen en nieuwe gereedschappen voor stedenbouwers en architecten. Het boek presenteert bijzondere stedelijke in- en uitbreidingsplannen en ingenieuze bouwwerken: projecten die illustratief zijn voor de gepresenteerde reken- en ontwerpmethoden.rudy uytenhaak + partners | Jan Evertsenstraat 779 | 1061 XZ Amsterdam |+31 (0)20 305 77 77 | www.uytenhaak.nlRudy Uytenhaak ArchitectenbureauGoogle Maps Telefoon