introductieSteden vol RuimtetarratelescoopBlokken Bibliotheek Bestellen

Aan de TU Delft faculteit Bouwkunde is met studenten onderzoek gedaan om tot nieuwe gebouwtypologieën te komen. Typologieën die als het ware tussen de standaardtypen gevonden moeten worden. Hiertoe is driedimensionale matrix ontwikkeld waarin op systematische manier 880 volumes zijn verkend. Het kleinste volume is 5 × 5 × 5 meter, met stappen van 5 × 5 × 3 verhoogd tot het maximale volume van 50 × 50 × 50 meter. Vervolgens zijn aan de zo ontstane volumen eisen gesteld met betrekking tot de dag-lichttoetreding en de meest efficiënte manier van ontsluiten.In de oplopende reeks mogelijke bouwvolumen van 5 x 5 x 3 m tot 50 x 50 x 50 m zijn 880 posities denkbaar die door studenten zijn ingevuld met mogelijke woningschakelin-gen: de afgebeelde oefening met puntbebouwing kan herhaald worden voor strokenbouw, bouwblokken en patiobebouwing.


rudy uytenhaak + partners | Jan Evertsenstraat 779 | 1061 XZ Amsterdam |+31 (0)20 305 77 77 | www.uytenhaak.nlRudy Uytenhaak ArchitectenbureauGoogle Maps Telefoon